YAYGIN-KRONİK AĞRILI KİŞİLER DAHA ÇABUK ÖLÜYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

‘’Macfarlane GJ, et al "Persons with chronic widespread pain experience excess mortality: longitudinal results from UK Biobank and meta-analysis" Ann Rheum Dis 2017; doi:10.1136/ annrheumdis-2017-211476.’’ Tarafından İngilterede yapılan yeni araştırmaya göre kronik yaygın ağrılı hastalar daha çabuk ölmekte. Fibrmiyalji ve diğer kronik ağrılı hastaların neden daha önce öldükleri açıklandı.
İngiltere yaşları 40-69 olan 500.000 kişi üzerinde yapılan araştırmada erken ölüm riski %143 fazla (2.43 (2.17-2.72)) bulunmuştur. Fizik aktivite seviyesi, şişmanlık, kötü diyet ve sigara içme gibi faktörler elendiğinde bu aşırı oran azalmakla beraber yine de kronik ağrılılarda yüksek bulunmuştur. Yaş, cinsiyet ve ilk iki yıldaki ölümlere göre düzenleme yapıldığında kronik ağrılılarda erken ölüm ağrısılara nazaran iki mislinden fazla bulunmuştur. Kronik-yaygın ağrılılarda kanser, kalp-damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve diğer hastalıklara bağlı ölümler daha yüksek bulunmuştur. Aşırı kilolurda da ölüm normal kilolulara nazaran 2 misline yakın readdır. Fizik egzersiz yapmayanlar ve sigara içen ağrılılarda da ölüm oranı ağrısızlara nazaran yüksektir.