TİTCK BAŞKANLIĞININ AKIL ALMAZ KARARI

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Aşağıdaki yazıdan da anlaşılacağı gibi TİTCK ‘Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu’ aldığı yüksek (!) kararla 300 mg altındaki asetil salisilik asit preparatlarını ‘REÇETESİZ’ ürün olarak kabul etti… 300 mg Altı dozlardaki aspirin çocuk-bebek aspirini olup, 100-150 mg dozlar ise kardiyovasküler proflaksi için kullanılan dozlardır. Bu dozların reçetesiz satılması demek geri ödeme listesinden çıkartılması veya SGK nın reçetesiz ürünler için yeni bir pozitif liste yayınlamasını gerektirir. Dünyanın hiç bir ülkesinde reçetesiz satılan ilaçların bedeli sigorta kurumları tarafından ödenmez… Sınırın neden 300 mg tutulduğunun ise bilimsel temeli yoktur. Bu dozun üstünü reçeteli kabul etmek, ALKASELTZER gibi ilaçların geri ödeme listesinde kalması içindir. ALKASELTZER de 324 mg asetilsalisilik asit vardır ve kardiyovasküler proflakside kullanılamaz. 324 mg Aspirin dozu Anglosaksonlar tarafından (ABD ve İngiltere) geçmişten gelen bir doz birimidir. İngilizler eski ağırlık ölçüm birimi olan GRAIN üzerinden aspirin dozunu 5 GRAIN (324 mg) olarak kabul etmişler fakat daha sonra 324 mg aspirinin herhangibir ağrı giderici etkisi olmadığının anlaşılması üzerine ilaç minimum 2 tablet kullanılmaya başlamıştır. 324 mg Aspirin kardiyovasküler korunmada kullanılamaz, ciddi yan etkilere sebep olabilir.
Eğer bu bir ‘akılcı ilaç’ uygulaması ise akılsız ilaç uygulaması nasıl olacak??

TİTCK bildirisi:

‘’Asetil salisilik asit içeren preparatlar ile ilgili olarak Kurumumuz “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu” tarafından alınan karar doğrultusunda, asetil salisilik asidi tek ya da başka etkin maddeler ile kombine halde; 300 mg ve altındaki dozlarda içeren preparatların reçetesiz ilaç, 300 mg ve üstü dozlarda içeren preparatların ise reçeteli ilaç olarak değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Tarafımıza yapılmış/yapılacak olan ruhsat, KÜB/KT ve ambalaj başvurularında yukarıda belirtilen hususlarla ilgili Sendika/Derneğiniz üyesi firmalara gerekli bilgilendirmenin yapılmasını ve “Asetil Salisilik Asit İçeren Preparat” ruhsatına sahip firmalar tarafından 30.09.2014 tarihine kadar yukarıda belirtilen konu ile ilgili gerekliliklerin yerine getirildiği KÜB-KT ve ambalaj örnekleri ile ilgili birime başvurulması gerektiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı"