STATİNLER KATARAKTA SEBEP OLUYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Kör olmak istiyorsanız statin kullanmaya devam edin!

ABD de yapılan ve JAMA Ophtalmology de yayınlanan 45.000 kişilik araştırmaya göre statin kullananlarda katarakt gelişimi kullanmayanlara nazaran anlamlı olarak daha yüksek.

Geçen sene Kanada da yapılan (Carolyn M. Machan, Patricia K. Hrynchak, Elizabeth L. Irving. Age-Related Cataract Is Associated with Type 2 Diabetes and Statin Use. Optometry and Vision Science, 2012; 89 : 1165 ) araştırmada statin kullanan tip II diyabetlilerde katarakt oluşumunun statin kullanmayanlara nazaran çok daha yüksek olduğu yayınlanmıştı. 2007-2008 Yıllarında Waterloo Üniversitesinde 6400 hastanın incelenmesinde diyabetiklerde katarakt riskinin %82, statin kullanalarda %57 arttığı tesbit edilmiş. Diyabetiklerin %56 sı ayni zamanda statin kullanmaktaydı. Statin kullanan diyabetiklerde katarakt statin kullanmayan hastalara göre ortalama 5.6 sene önce başlamakta. Yapılan hayvan deneylerinde de statinlerin katarakt oluşturduğu çok açık bir şekilde gösterilmiştir. Araştırmacılar statinleri diyabetten bağımsız bir katarakt risk faktörü olarak tanımlamışlar.

Son yapılan büyük ABD katarakt çalışması da Kanada araştırmasını desteklemektedir (çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir). Statin firmaları tarafından desteklenen bazı çalışmalarda istatistiksel yöntemler çarpıtılarak statinlerin kataraktı önlediğini söyleyenlerde çıkmıştır.
Yapılan yeni çalışmada 6972 statin kullanıcısı (90 günden fazla kullananlar, hastaların %75 i simvastatin kullanan), 6972 statin kullanmayan kişi ile karşılaştırılmış. Beraberinde başka hastalık olmayan statin kullanalrda katarakt riski, kullanım süresinden bağımsız olarak, %29 daha yüksek bulunmuş.

1990-2000 Yılları arasında ilaç firmaları tarafından yayınlanançalışmalarda statinlerin, katarakt, kemik kırığı, enfeksiyon, demans gibi birbirinden çok farklı patogeneze sahip hastalıklara iyi geldiği, kalp krizi riskini ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri azalttığı ileri sürülmüştü.

Association of Statin Use With Cataracts
A Propensity Score–Matched Analysis ONLINE FIRST
Jessica Leuschen, MD1,2; Eric M. Mortensen, MD3,4; Christopher R. Frei, PharmD5,6; Eva A. Mansi, FRCS8; Vasudha Panday, MD1,2,7; Ishak Mansi, MD3,4
1Wilford Hall Ambulatory Surgery Center, San Antonio, Texas
2San Antonio Military Medical Center, San Antonio, Texas
3VA North Texas Health Care System, Dallas, Texas
4University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas
5College of Pharmacy, The University of Texas at Austin
6Pharmacotherapy Education and Research Center, School of Medicine, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas
7Uniformed Services University of the Health Sciences, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas
8Ramad Hospital, Alexandria, Egypt
JAMA Ophthalmol. Published online September 19, 2013. doi:10.1001/jamaophthalmol.2013.4575

Importance Cataracts are a main cause of low vision; with the growing elderly population, the incidence of cataracts is likely to increase. Investigators have previously hypothesized that statin antioxidant effects may slow the natural aging process of the lens.
Objective To compare the risks for development of cataracts between statin users and nonusers.
Design A propensity score–matched cohort analysis using retrospective data from October 1, 2003, to March 1, 2010. A propensity score–matched cohort of statin users and nonusers was created using 44 variables.
Setting Database of a military health care system.
Participants Based on medication fills during fiscal year 2005, patients were divided into 2 groups: (1) statin users (received at least a 90-day supply of statin) and (2) nonusers (never received a statin throughout the study). Among 46 249 patients meeting study criteria, we identified 13 626 statin users and 32 623 nonusers.
Exposure Use of statin therapy for more than 90 days.
Main Outcomes and Measures Primary analysis examined the risks for cataract in the propensity score–matched cohort. Secondary analyses examined the risks for cataract in patients with no comorbidities according to the Charlson Comorbidity Index (patients with no Charlson comorbidity). A sensitivity analysis was conducted to repeat the secondary analysis in patients taking statins for durations of 2, 4, and 6 years.
Results For our primary analysis, we matched 6972 pairs of statin users and nonusers. The risk for cataract was higher among statin users in comparison with nonusers in the propensity score–matched cohort (odds ratio, 1.09; 95% CI, 1.02-1.17). In secondary analyses, after adjusting for identified confounders, the incidence of cataract was higher in statin users in comparison with nonusers (odds ratio, 1.27; 95% CI, 1.15-1.40). Sensitivity analysis confirmed this relationship.
Conclusions and Relevance The risk for cataract is increased among statin users as compared with nonusers. The risk-benefit ratio of statin use, specifically for primary prevention, should be carefully weighed, and further studies are warranted.