SIK KULLANILAN PSİKİYATRİK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Uluslararası İnsan Hakları Organizasyonu Halk Komisyonu raporu ektedir. Halk Komisyonu Akıl Sağlığı konusunda psikiyatrik kuralları ihlal edenleri araştırır ve teşhir eder.