KALSİTONİN OSTEOPOZDA ETKİSİZ VE KANSERE SEBEP OLUYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Calcitonin nazal sprey 1994 den beri osteoporoz tedavisi için önerilmekte. Public Citizen FDA’e yaptığı tanıklıkta Calcitoninin etkili bir ilaç olmadığını aksine kansere sebp olabileceğini ileri sürdü. Public Citizen başkanı Sidney Wolf FDA’in de EMEA gibi caşcitonini yasaklamasını istedi. EMEA Temmuz 2012 de calcitoninin kanser riskini artırdığını ve bu sebeple fayda-zarar oranının zarar lehine olduğuna karar vermişti. EMEA nazal kalsitonini tavsiye etmemekte. Ani immobilizasyonlarda akut kemik kaybını önlemek için 2-4 haftalık paranteral kalsitonini tavsiye etmekte.

Ekte Public Citizen FDA sunumu takdim edilmiştir.

İndirilebilir Dosyalar