FDA ZYPREXA (OLENZAPİN) ÖLÜMLERİNİ İNCELİYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

FDA atipik antipsikotik ZYPREXA (olanzapin) kullanan hastalarda ortaya çıkan ölümleri incelemeye aldı. FDA’ın bulgularına göre enjektabl ZYPREXA yapılan 2 hasta enjeksiyondan 3-4 gün sonra ölmüş ve kanlarında çok yüksek dozda Zyprexa tesbit edilmiş. FDA ölümlere Zyprexa’nın sebep olup olmadığını araştırmakta. Zyprexa çok ciddi yan etkilerine rağmen, yaygın olarak bipolar bozukluklar ve depresyon tedavisinde de kullanılmaktadır.
Zyprexa zerk edilen hastaların en az 3 saat doktor kontrolunda kalması gerekmektedir. İlaç hızlı zerk edilirse hastalarda ‘enjeksiyon sonrası deliryum sedasyon sendromu’ görülebilir.

ZYPREXA CİDDİ YAN ETKİLER (0RAL-PARANTERAL): Kalp ritm bozuklukları, yutma ve soluk almada zorluk, deri döküntüleri, nöbetler, yüz-göz ve ekstremitelerde şişme, adele kasılmaları, ateş veya terleme, kontrol edilemeyen yüz ve vücut hareketleri, görme bozuklukları,
DİĞER YAN ETKİLER: sersemlik, uykusuzluk veya uykuya dalamama, depresyon, ağız kuruluğu, kilo alma, huzursuzluk veya ajitasyon,kabızlık, yürüme ve hareket zorluğu, eklem ağrıları, memelerde akıntı ve büyüme, cinsel isteksizlik
KESİLME BELİRTİLERİ: uykusuzluk, şizofrenik veya psikotik semptomlar, bipolar semptomlar ( manik faz gibi)