DİKKAT!! PREGABALİN İPTİLA VE BAĞIMLILIK YAPIYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

(LYRICA, ALYSE, GALARA, GERİCA, LİR, LYPRE, NEOGABA, NEURİCA, PADEN, PAGADİN, PAGAMAX, PİGNS, PİREPSİL, PRELİCA, REGAPEN, SNAPLİNE, SPESİCOR, SYMRA, ZENİXA) gibi isimlerle Türkiyede satılan PREGABALİN ilaç psişik ve fizik bağımlılığa sebep oluyor, ilaç kesildiğinde ciddi kesilme belirtileri ortaya çıkmakta.. Pregabalinin suistimali ve iptila yapıcı etkisi bir çok ülkede olduğu gibi Türkiyede de gittikçe artan problem olmakta ve narkotik şube tarafından binlerce kutu kaçak pregabalin yakalanmakta.
Pregabalin antikonvülzan bir ilaç olup, sara tedavisi için geliştirilmişse de daha yaygın olarak nöropati, fibromiyalji gibi ağrılı durumlarda daha yaygın kullanılmakta. İngiltere pregabalin (Lyrica) satışlarının %350, gapapentin satışlarında %150 artış olduğunu ve 2012 de pregabaline bağlı 38, gabapentine bağlı 26 ölüm olması dolayısı ile ACMD (İngiltere Advisory Council on the Misuse of Drugs) gabapentin ve pregabalinin ‘’Class C’’ kontrola tabi ilaç olarak sınıflandırılmasını tavsiye etti.
FDA yan etki bilgi bankasına göre Lyrica ile ilgili 135.585 kişi yan etki bildirimiş (19 Eylül 2017 itibari ile) ve bunlardan 2226 sı ani ölüm bildirimi (%1.61).
Bu konuda daha detaylı bilgi yakında bu sayfada yayınlanacaktır.