DİKKAT!! ANTİDEPRESSANLAR ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Yapılan yeni araştırmada antidepressan kullanımı ile genel toplumdaki ölüm oranlarında anlamlı bir artış gözlenirken, halihazırda kalp hastalığı olanlarda ölümlerde artış gözlemlenmemiş. Bu meta analiz sonuçlarına göre antidepressanlar genel popülasyonda ölümleri artırmakta.
Son senelerde yapılan birçok araştırma antidepressanların iddia edildiği kadar etkili olmadığını hafif ve orta şiddetteki depresyonlarda hiçbir etkileri olmadığı fakat ölüm dahil çok ciddi yan etkileri olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışmada 17 araştırmanın sonuçlarına göre antidepressanların genel popülasyondaki mortalite ve kalp-damar hastalığına etkileri ve kalp-damar hastalığı olanlardaki etkileri değerlendirilmiştir. Antidepressanlar genel popülasyonda ölüm riskini %33 artırırken, %14 yeni kalp-damar hastalığına sebep olmakta. Buna mukabil, daha önce kalp-damar hastalığı olanlarda ölüm oranında bir değişikliğe sebep olmamakta (muhtemelen antitrombotik etkileri sebebi ile kalpte kan akımını artırmakta veya daralmış-tıkanmış damarlarda daha iyi kan akımı sağlamakta). Ölüm riski oranı SSRI grubu antidepressankullananlarda trisiklik antidepressan kullananlara nazaran %25 daha yükseksektir.
Antidepressanlar yalnız beyine değil tüm vücuda, tüm organlara etki eder. Serotonin ve noradrenalin birçok organ için hayati öneme sahiptir. Antidepressanlar tarafından bu kimyasalların tüm vücutta etkilenmesi çeşitli organlarda fonksiyon bozukluklarına sebep olur.

The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis
Maslej M.M. · Bolker B.M. · Russell M.J. · Eaton K. · Durisko Z. · Hollon S.D.· Swanson G.M. · Thomson Jr. J.A.· Mulsant B.H. · Andrews P.W.

Psychother Psychosom 2017;86:268-282

Background: Antidepressants (ADs) are commonly prescribed medications, but their long-term health effects are debated. ADs disrupt multiple adaptive processes regulated by evolutionarily ancient biochemicals, potentially increasing mortality. However, many ADs also have anticlotting properties that can be efficacious in treating cardiovascular disease. We conducted a meta-analysis assessing the effects of ADs on all-cause mortality and cardiovascular events in general-population and cardiovascular-patient samples. Methods: Two reviewers independently assessed articles from PubMed, EMBASE, and Google Scholar for AD-related mortality controlling for depression and other comorbidities. From these articles, we extracted information about cardiovascular events, cardiovascular risk status, and AD class. We conducted mixed-effect meta-analyses testing sample type and AD class as moderators of all-cause mortality and new cardiovascular events. Results: Seventeen studies met our search criteria. Sample type consistently moderated health risks. In general-population samples, AD use increased the risks of mortality (HR = 1.33, 95% CI: 1.14-1.55) and new cardiovascular events (HR = 1.14, 95% CI: 1.08-1.21). In cardiovascular patients, AD use did not significantly affect risks. AD class also moderated mortality, but the serotonin reuptake inhibitors were not significantly different from tricyclic ADs (TCAs) (HR = 1.10, 95% CI: 0.93-1.31, p = 0.27). Only “other ADs” were differentiable from TCAs (HR = 1.35, 95% CI: 1.08-1.69). Mortality risk estimates increased when we analyzed the subset of studies controlling for premedication depression, suggesting the absence of confounding by indication. Conclusions: The results support the hypothesis that ADs are harmful in the general population but less harmful in cardiovascular patients.