BU KAFA İLE İLACI NEREYE GÖTÜRÜYORSUNUZ?

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Duyumlarımıza göre şu anda yüzlerce kombine ilaç ruhsat için sıra beklemekte. Bir çok firma fazla fiyat alabilmek için kombine ilaçlara yönlenmekte ve TİTCK ise çok yanlış bir politika ile bunlardan biyoyararlanım istememekte. Bir TİTCK yetkilisi iki ilacın tek tek biyoyararlanımı varsa kombinasyonun biyoyayarlanımına ihtiyaç yoktur diyerek Nobel'e aday olmuştur. Daha biyoyararlanım/biyoeşdeğerliğin ne olduğunu bilmeyen kişilerin bu ülkenin ilaç politikasını idare etmeleri neden bir adım ilerleyemediğimizin göstergesidir. Bir taraftan yerli ilaç keşfi paranoyasına kapılmış ve bu uğurda ülkenin cumhurbaşkanını bile yanıltmaktan çekinmeyenler bu kafa ile bırakın yeni ilaç üretmeyi, çok bilinen ilaçların bile kalitesini kontrol edemezler.
Eski TİTCK başkanı Dr. Saim Kerman'a bu konuda onlarca kere sorulan sorular yanıtsız kalmış ve sonunda kendi gitmiş, ismi bile kalmamış yadigar! Şu soruya kesin ve açık bir cevap verilmelidir. Geri ödeme işlemleri kimin elinde? Hangi kurum bundan sorumlu?.. TİTCK bol keseden önüne geleb ilaca ruhsat verecek, SGK da bunları ödeyecek. İlaç sanayii de benim ilacım Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diyerek her ilacın geri ödenmesini isteyecek. Dünyada ruhsatlı her ilacın geri ödendiği tek ülke Türkiye.