BAZI MİDE VE REFLÜ İLAÇLARI FELÇE SEBEP OLUYOR

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Ülser ve reflü ilaçları felce sebep oluyor. Uzmanlar kesin kullanım mecburiyeti olmadan bu ilaçları kullanmayın diyor. 1997-2012 Yılları arasında gastroskopi yapılmış 30 yaş üstü , PPI (protein pompası inhibitörleri, omeprezol, esomeprezol, lansoprozol gibi) ve H2 blokeri kullanan 244.679 hasta değerlendirilmiş. Bu hastaların %44’ü PPI kullanmış ve %3.9 ‘u (9489) kişi ilk defa inme (stroke) geçirmiş. Yani her sene 10.000 PPI kullanan hastadan 89’u felç geçirme riskindedir. PPI kullanmayanlarda ise bu riske maruz hasta sayısı 10.000 de 55.7 dir. Her türlü risk faktörü elimine edildikten sonra yalnız PPI kullanımına bağlı risk kullanmayanlara nazaran %20 readdır. H2 blokeri kullananlarda strok riskinde bir artış tesbit edilmemiştir. Detaylı değerlendirmede stroke riskinin kullanılan doza bağlıolduğu, yüksek doz lansoprazol kullananlara risk %33, pantoprzol kullananlarda risk %79 bulunmuştur.
(American Heart Association (AHA) 2016 Scientific Sessions. Abstract 18462. Presented November 15, 2016.)