AMERİKAN NÖROLOJİ AKADEMİSİ KANSER DIŞI AĞRILARDA OPİYAT KULLANILMASINA KARŞI ÇIKTI

klinik farmakoloji dosyası
Haber

Türkiyede hiçbir test yapılmadan kronik ağrılarda kullanılmasına müsaade edilen kodein gibi opiyatların baş ağrısı, fibromiyalji ve bel ağrılarında faydası olmadığını açıkladı. Washington Üniversitesinden Profesör Gary Franklin opiyat aşırı dozuna bağlı ölümlerin aşırı arttığını, bu ilaçların etkenliğinin çok düşük buna mukabil zararlarının çok fazla olduğunu açıkladı.
Neurolgy dergisinde yayınlanan makalede (maakale ekte takdim edilmiştir) 1990 dan beri opiyatlarla bağlı 100.000 den fazla ölüm olduğu, CDC (Center of Disease Control)nin opiyoid iptilasının iki misli arttığı belirtilmekte.
Literatürün incelenmesinde opiyatların migren, diğer baş ağrıları ve genel ağrıda etkili olmadığı görülmektedir. Buna mukabil TİTCK bu bilgileri göz ardı ederek opiyatların baş ağrısı, migreni bel ağrısı gibi hertürlü ağrıda serbestçe kullanılmasına müsaade etmektedir.

İndirilebilir Dosyalar