Haber

TİTCK İLAÇ GERİ ÇEKME

Etkin madde olarak domperidon ve domperidon+proton pompa inhibitörü içeren müstahzarlarla ilgili olarak;

Söz konusu ürünlerin içeriğinde yer alan “domperidon” isimli etkin madde ile ilgili olarak; Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency-EMA) tarafından bu ilaçların yarar/risk dengesine ilişkin yürütülen geniş çaplı inceleme sonucunda; bir takım kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle bahsi geçen ilaçların endikasyonunu, kullanım dozunu ve süresini kısıtlama kararı alınmıştır.

Haber

DİKKAT!! ANTİDEPRESSANLAR ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yapılan yeni araştırmada antidepressan kullanımı ile genel toplumdaki ölüm oranlarında anlamlı bir artış gözlenirken, halihazırda kalp hastalığı olanlarda ölümlerde artış gözlemlenmemiş. Bu meta analiz sonuçlarına göre antidepressanlar genel popülasyonda ölümleri artırmakta.
Son senelerde yapılan birçok araştırma antidepressanların iddia edildiği kadar etkili olmadığını hafif ve orta şiddetteki depresyonlarda hiçbir etkileri olmadığı fakat ölüm dahil çok ciddi yan etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Haber

AVRUPA İLAÇ KURUMU (EMA) BAZI MRI KONTRAST MADDELERİNİN KULLANIMINI YASAKLADI. TÜRKİYEDE SINIRLAMA YOK!

EMA’s final opinion confirms restrictions on use of linear gadolinium agents in body scans

Recommendations conclude EMA’s scientific review of gadolinium deposition in brain and other tissues

The European Medicines Agency (EMA) has concluded its review of gadolinium contrast agents, confirming recommendations to restrict the use of some linear gadolinium agents used in MRI body scans and suspend the authorisations of others.

Haber

KAMUOYU VE HASTALAR BASIN VE İLAÇ FİRMALARI TARAFINDAN YANILTILMAKTA

1.FDA tarafından canakimunab için kalp krizi ve felç tedavisiile ilgili bir endikasyonu yoktur.
2. NEJM da yaınlanan makalede bu ilacın (We found a significantly higher incidence of fatal infection and sepsis with canakinumab than with placebo) enfeksiyon ve sepsise bağlı ölümcül sonuçları ortaya konulmuştur.
3. Bu araştırma NOVARTIS firması sponsorluğu ile yapılmştır
4. FDA endikasyonları: ILARIS is an interleukin-1β blocker indicated for the treatment of:
Periodic Fever Syndromes:
• Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS), in adults and children

Haber

GABAPENTİN VE PREGABALİN BEL AĞRILARINDA ETKİSİZ AMA CİDDİ YAN ETKİYE SAHİP

Gabapentin (Neurontin ve benzerleri), pregabalin (Lyrica ve benzerleri) beş ağrılarında etkisiz veya çok az etkili olmasına ragmen ciddi yan etkilere sahip. Yeni yapılan araştırmada gabapentin (Neurontin, Gabaset, Gabateva, Gabanyl, Gemuda, Patyca vs…) placebo ile karşılaştırıldığında minimum etki tesbit edilmiş. Pregabalin (Lyrica, Alyse, Galara, Lir, Neogaba,Paden,Pagamax, Perge, Pigus, Spesicor,Zenixa, vs..). üç çalışmada diğer tip ağrı kesicilerrle kıyaslandığında diğer ağrı kesicilerin pregabalinden daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Haber

YAYGIN-KRONİK AĞRILI KİŞİLER DAHA ÇABUK ÖLÜYOR

‘’Macfarlane GJ, et al "Persons with chronic widespread pain experience excess mortality: longitudinal results from UK Biobank and meta-analysis" Ann Rheum Dis 2017; doi:10.1136/ annrheumdis-2017-211476.’’ Tarafından İngilterede yapılan yeni araştırmaya göre kronik yaygın ağrılı hastalar daha çabuk ölmekte. Fibrmiyalji ve diğer kronik ağrılı hastaların neden daha önce öldükleri açıklandı.

Haber

FDA tarafından incelenmeye alınan,ciddi yan etkileri olan ilaçlar

Product Name: Trade (Active Ingredient) or Product Class
Potential Signal of a Serious Risk/New Safety Information
Additional Information (as of June 30, 2017)
Alli (orlistat) capsules
Xenical (orlistat) capsules, for oral use
Orlistat and neuropsychiatric adverse events
FDA is evaluating the need for regulatory action.
Cubicin (daptomycin for injection) for intravenous use
Cubicin RF (daptomycin for injection) for intravenous use
Medication error

Haber

DİKKAT! KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR KALP-DAMAR HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERİ ÖNLEMEDİĞİ GİBİ YAŞLILARDA ÖLÜME SEBEP OLUYOR

Kalp-damar hastalıklarının birincil korunmasında tavsiye edilen statinler 65 yaş üzeri hastalarda veya kardiyovasküler risk faktörü olan hastalarda ömrü uzatmıyor. Onbeş sene önce yapılan 55 yaş üstü 10.000 den fazla hasta üzerinde yapılan ve 2002 de yayınlanan araştırmada (ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). JAMA 2002; 288:2998-3007

Haber