Dr. Hanefi Gök, SOSYAL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYEDE HTA

klinik farmakoloji dosyası
Bilimsel Yazılar

29-31 EKİM GÜNLERİNDE YAPILAN ULUSLARASI "TÜRKİYEDE FARMAKOEKONOMİ 2009" TOPLANTISINDAKİ SUNUM

Ek Boyut
SGK HTA.ppt 818.5 KB