BİYOBENZER İLAÇ MI? BİYOİDANTİK İLAÇ MI?

klinik farmakoloji dosyası
Bilimsel Yazılar

Son günlerde Türkiyenin ilaç gündeminde önemli yer alan ‘BİYOBENZER’ ilaçlar ile ilgili tüm dünyada tartışmalar devam ediyor. Daha önce bu sütunlarda her biyobenzer ilacın biyobenzer olmayacağını, mutlak surette randomize, referans ilaçla kıyaslamalı klinik araştırmalarının yapılması gerektiği geniş bir şekilde açıklandı. İster hücre kültürü döneminde, ister imalat sırasında yapılacak en ufak değişiklik, tek bir amino asidin bile değişmesi molekülün orijinal moleküle çok benzer olmasına rağmen referans moleküle idantik (tam benzer ) olamayacaktır. Bu sebeple BİYOİDANTİK yerine BİYOBENZER (BİOSMILAR) denmektedir. Molekülde yapılacak çok küçük değişiklikler biyobenzeri daha etkil yapabileceği gibi etkisiz ve hatta toksikte yapabilir, yani ilacın emniyet ve etkenliğini değiştirir. Ekteki makalede konu deyayları ile tartışılmaktadır. Umarız ki gerek ilaç sektörü, gerekse akademisyen ve aklı başında bürokratlar sonu felakete gitmeden, milyonlar heba olmadan konuyu ciddi bir biçimde tartışırlar.

Ek Boyut
BIOSIMILAR 252.52 KB