TİTC KURUMUNA KODEİNLİ İLAÇLAR İLGİLİ CEVAPLAR!!

klinik farmakoloji dosyası
Acı İlaç

PROF. DR. F. CANKAT TULUNAY, EACPT ONURSAL BAŞKANI,
TÜRKİYE AKILCI İLAÇ KULLANIM PLATFORMU BAŞKANI

SAĞLIK BAKANLIĞININ BUGÜN GAZETESİNE (R.SONAY) VERDİĞİ CEVAP
NAPROKSEN SODYUM
Naproksen , nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların (NSAID) arilasetik asit grubunun bir üyesidir. Sodyum tuzu ile daha hızlı metabolize olan bu etkin maddeyi içeren ilaçlar ilk defa 1976 yılında Amerika'da ruhsatlandırılmıştır. Dünyada ruhsat aldıktan 9 yıl sonra, Ülkemizde 1985 tarihinde ruhsat verilmiş olup aktif olarak pazarda 31 adet naproksen sodyum etkin maddeli ilaç bulunmaktadır. Bu grup ilaçlar, siklooksijenaz enzimlerini non-selektif olarak inhibe ederek etkilerini gösterirler. Her ne kadar bağımlılık potensiyelinin çok az olması, sedasyon ve solunum depresyonu yapmaması gibi avantajları olsa da, elbette ki her kimyasal molekülde olduğu gibi kendine has problemleri vardır.
Tıbbi ürünlerin ruhsatlandırması, güvenlik, etkinlik ve kalite profillerinin komisyon hocalarımızın bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ışığında tarafımızca yönetilen aktif bir süreci içerir. Tarafımızca ruhsatlandırılan tüm tıbbi ürünlerin, pasif ve aktif farmakovijilans verileri üzerinden pazar sonrası takipleri yapılarak kayıt altına alınmakta ve global ölçekte paylaşılmaktadır. Bahse konu kimyasal molekül dünyada yaklaşık 35 yılı aşkın pazarda yer alan ve tüm bu süre boyunca hasta güvenliği esas alınarak belirli dönemlerde yan etki profilleri ve yarar/risk dengesi çalışılan bir bileşiktir. Uzun yıllardır dünya pazarında yer alan bu molekülün güvenlik profili –yine tarafımızca yayımlanan sağlık profesyonelleri için kısa ürün bilgileri ve kullanan hastalarımız için Kullanma talimatları ışığında reçete edilmek şartıyla- yararları read olarak değerlendirilen bir moleküldür.
Ülkemizde bu grup ilaçlar sadece reçete ile verilmesi gereken ilaçlar sınıfındayken, Amerika ve pek çok Avrupa ülkesinde düşük dozları reçetesiz ilaç olarak değerlendirilmektedir.
Özellikle 2006 yılından itibaren bu grup ilaçların kardiyovasküler riskleri, gastrointestinal yan etkileri ve ciddi deri irritasyonlarına sebep olduğuna dair oluşan şüpheler üzerinde FDA, EMA ve ülkemizde çalışmalar ve rapor çıktıları tekrar değerlendirilmiş ve kısa süreli tedavilerde bu risklerin ve yan etkilerin görülme sıklığının azaldığı tespit edilmiştir.
Yapılan epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre, naproksen molekülünün kardiyovasküler problemler oluşturma riski diğer NSAID'lere oranla çok düşüktür. EMA tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda ise naproksen molekülü arteriyel trombotik risklere en az neden olan molekül olarak tanımlanmıştır. Elbette ki çok düşük bir ihtimalde olsa, mevcut riski görmezden gelmemek gerektiği tarafımızca da kabul gören bir yaklaşımdır. Bu grup ilaçları reçete eden sağlık profesyonellerinin tarafımızca yayımlanan ve bilimsel veriler ışığında gerekli güncellemelerin yapıldığı Kısa Ürün Bilgisi doğrultusunda hastalarımızı yönlendirmesi, takip etmesi ve tedavi süreçlerini etkin yönetmesi gerektiği her ilaçta tavsiye ettiğimiz gibi bu grup ilaçlarda da zaruridir.
NAPROKSEN SODYUM+ KODEİN KOMBİNASYONU
Tarafımızca ruhsatlandırılmış 3 kombinasyon ürünü bulunmaktadır. Ayrıca Arnavutluk'ta da aynı kombinasyon ürünün ruhsatlı ve pazarda olduğu bilgisi alınmıştır.
NSAID'ler, farklı yolaklarla etki gösteren diğer ağrı kesici özellikteki moleküllerle kombine preparatların bileşiminde yer alabilmektedir.
Halihazırda, tarafımızca ruhsatlandırılmış, NSAID(naproksen sodyum) ve opoid analjezik (kodein) kombinasyonları kontrole tabi reçeteli ilaç statüsünde pazarda yer alırken, FDA tarafından NSAID ve opoid analjezik olarak sırasıyla ibuprofen, oksikodon içeren tıbbi ürün onaylı durumdadır.
Tıbbi ürünlerin ruhsatlandırması, güvenlik, etkinlik ve kalite profillerinin komisyon hocalarımızın bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ışığında tarafımızca yönetilen aktif bir süreci içerir. Tarafımızca ruhsatlandırılan tüm tıbbi ürünlerin, pasif ve aktif farmakovijilans verileri üzerinden pazar sonrası takipleri yapılarak kayıt altına alınmakta ve global ölçekte paylaşılmaktadır. Söz konusu kombine ürün için Kurumumuza herhangi bir yan etki bildirimi yapılmamıştır.
Bahsekonu kimyasal moleküllerden naproksen sodyum dünyada yaklaşık 35 yılı aşkın pazarda yer alan ve tüm bu süre boyunca hasta güvenliği esas alınarak belirli dönemlerde yan etki profilleri ve yarar/risk dengesi çalışılan bir bileşiktir. Uzun yıllardır dünya pazarında yer alan bu molekülün güvenlik profili –yine tarafımızca yayımlanan sağlık profesyonelleri için kısa ürün bilgileri ve kullanan hastalarımız için Kullanma talimatları ışığında reçete edilmek şartıyla- yararları read olarak değerlendirilen bir moleküldür. Yine kombinasyon ürününde mevcut diğer etkin madde olan kodein ise oral olarak alınabilen ve güvenlilik aralığı geniş olan bir opioid analjeziktir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan “WHO Model List of Essential Medicines-18th list-Nisan 2013”te kodein fosfat 30 mg dozda analjezik olarak kullanılabilecek bileşikler arasında yer almıştır. Parasetamol, aspirin veya bir NSAID ilacın zayıf bir opioid bileşik ile kullanımı WHO tarafından ağrının ikinci basamak tedavisinde önerilen iyi tanımlanmış bir kullanımdır.
Naproksen sodyum ve kodein fosfat kombinasyonu üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre farklı yolaklar üzerinden etki gösteren bileşiklerin kombinasyonlarının inatçı ağrı tedavisinde daha etkin olduğu ve ayrıca tekrarlanan doza ihtiyaç duyulmaması gibi sebepler göz önüne alındığında yan etki profilinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Bu grup ilaçları reçete eden sağlık profesyonellerinin tarafımızca yayımlanan ve bilimsel veriler ışığında gerekli güncellemelerin yapıldığı Kısa Ürün Bilgisi doğrultusunda hastalarımızı yönlendirmesi, takip etmesi ve tedavi süreçlerini etkin yönetmesi gerektiği her ilaçta tavsiye ettiğimiz gibi bu grup ilaçlarda da zaruridir.
SAĞLIK BAKANLIĞI TİTC KURUMUNUN BUGÜN GAZETESİNE VERDİĞİ CEVABIN İRDELENMESİ
1. 'Naproxen Sodyum tuzu ile daha hızlı metabolize olan bu etkin maddeyi içeren ilaçlar'… NAPROXEN TUZU DAHA HIZLI METABOLİZE OLMAZ, DAHA HIZLI ABSORBE OLUR (EMİLİR)
2. 'Her ne kadar bağımlılık potensiyelinin çok az olması, sedasyon ve solunum depresyonu yapmaması gibi avantajları olsa da,..' TİTCK BU BİLGİ İLE NEREYE VARACAK. NAPROXEN'İN AZ DA OLSA BAĞIMLILIK YAPTIĞI MAALESEF (!) GÖSTERİLEMEMİŞTİR. UMARIZ TİTCK NUN ELİNDE BİR REFERANS VARDIR. AKSİ TAKDİRDE KAMUOYUNU YANILTMIŞ OLUR. SENELER ÖNCE TÜRKİYEDE OPTALİDON İSİMLİ BİR ÜRÜN VARDI VE AMİNOFENAZON (NSAID)+BARBİTÜRAT İHTİVA EDERDİ. BU ÜRÜN KOMİSYON ÜYESİ OLDUĞUM DÖNEMDE YASAKLANDI. SEBEBİ AMİNOFENAZON'UN BARBİTÜRATIN İPTİLA YAPICI ETKİSİNİ ARTIRMASI VE TÜRKİYEDE EV HANIMLARININ DAHİ BAÜIMLI HALE GELMESİYDİ. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN UĞUR DÜNDAR'A SORULABİLİR, ÇÜNKİ BU İŞİ TÜRKİYE GÜNDEMİNE O GETİRMİŞTİ!
3. 'Bahse konu kimyasal molekül dünyada yaklaşık 35 yılı aşkın pazarda yer alan ve tüm bu süre boyunca hasta güvenliği esas alınarak belirli dönemlerde yan etki profilleri ve yarar/risk dengesi çalışılan bir bileşiktir.' TİTCK KONUYU SULANDIRMAKTADIR. 35 YILI AŞKIN PAZARDA OLAN ÜRÜN NAPROKSENDİR. NAPROKSEN+KODEİN KOMBİNASYONU DÜNYADA İLKTİR VE GÜVENLİĞİ BİLİNMEMEKTEDİR.
4. 'Ülkemizde bu grup ilaçlar sadece reçete ile verilmesi gereken ilaçlar sınıfındayken, Amerika ve pek çok Avrupa ülkesinde düşük dozları reçetesiz ilaç olarak değerlendirilmektedir.' TİTCK HERHALDE ŞAKA YAPIYOR. BIRAKIN NAPROKSENİ, ANTİBİYOTİKLER, STEROİD HORMON, KALP İLAÇLARI BİLE BU ÜLKEDE REÇETESİZ SATILMAKTA! VEYA İSTEDİĞİNİZ DOKTORDAN REÇETE ALINABİLİR (APRANAKS PLUS REÇETESİ ECZANEDE TUTULMASI GEREKEN İLAÇ). BASİT BAŞ AĞRISI İÇİN BİLE REÇETE ALABİLİRSİNİZİ!!!
5. 'Özellikle 2006 yılından itibaren bu grup ilaçların kardiyovasküler riskleri, gastrointestinal yan etkileri ve ciddi deri irritasyonlarına sebep olduğuna dair oluşan şüpheler üzerinde FDA, EMA ve ülkemizde çalışmalar ve rapor çıktıları tekrar….' VIOXX VE CELEBREX OLAYLARI TÜRKİYEDE TARAFIMDAN GÜNDEME GETİRİLMİŞTİR. O ZAMANIN İEGM DAHİL BU İLAÇLARI KORUMAK İÇİN BAKANI BİLE YANILTMIŞLARSA DA DAHA SONRA YASAKLANMALARINA MANİ OLAMAMIŞLARDIR. DAHA SONRA BENZER YAN ETKİLERE SAHİP ETODOLAK DA BAKANLIK TARAFINDAN KORUNMUŞTUR. DOSYASINA MAHKEME KARARI İLE ULAŞILABİLİNMİŞTİR.
6. 'Söz konusu ilaca ilişkin Bakanlığımıza hiçbir yan etki bildirilmemiştir.'… TİTCK KAMUOYUNU YANILTMAKTADIR. HANGİ İLAÇLAR İÇİN KURUMA NE GİBİ YAN ETKİ BİLDİRİLMİŞ VE KURUM HANGİ SİNYALLERİ YAKALAMIŞTIR. 35 SENEDİR PİYASADA OLAN İLAÇ İÇİN BİLDİRİLEN YAN ETKİ 300 DEN FAZLAMIDIR? KURUM YETKİLİLERİ FARMAKOVİJİLANSI TAM OLARAK ANLAYAMAMIŞLARDIR. DEMEKKİ TÜRK MİLLETİ NAPROKSENİN YAN ETKİLERİNDEN MUAFTIR. YANİ NAPROKSEN TÜRKLERDE GASTROİNTESTİNAL YAN ETKİ YAPMAMAKTA!!! DİĞER TARAFTAN KODEİNİN ORTAYA ÇIKARTACAĞI KABIZLIK VE SOLUNUM PROBLEMLERİ YANINDA ESAS OLAY MADDE BAĞIMLILIĞIDIR VE BAĞIMLILAR TİTCK NA BİLDİRİMDE BULUNMAZ!.. HER İKİ MOLEKÜLÜN YAN ETKİLERİ AŞAĞIDA VERİLECEKTİR.
7. 'Ülkemizde bu grup ilaçlar sadece reçete ile verilmesi gereken ilaçlar sınıfındayken, Amerika ve pek çok Avrupa ülkesinde düşük dozları reçetesiz ilaç olarak değerlendirilmektedir. '.. TİTCK KONUYU ÇARPTIRMAKTADIR. BURADA BAHSEDİLEN İLAÇ NAPROKSEN+KODEİN KOMBİNASYONUDUR. TEK BAŞINA NAPROKSEN VEYA TEK BAŞINA KODEİNDEN BAHSEDİLMEMEKTEDİR. ABD DE VEYA AVRUPADA 30 MG KODEİN REÇETESİZ SATILMAMAKTADIR.
8. 'Tarafımızca ruhsatlandırılmış 3 kombinasyon ürünü bulunmaktadır.
Ayrıca Arnavutluk'ta da aynı kombinasyon ürünün ruhsatlı ve pazarda olduğu bilgisi alınmıştır.' ARNAVUTLUKTA RUHSATLANDIRILMIŞ İLAÇ HANGİ FİRMAYA AİTTİR?
'FDA tarafından NSAID ve opoid analjezik olarak sırasıyla ibuprofen, oksikodon içeren tıbbi ürün onaylı durumdadır' DENİLMEKTEDİR. BU KOMBİNASYONLAR FARKLI OLUP, TÜMÜNÜN HER TÜRLÜ FARMAKOLOJİK VE KLİNİK ARAŞTIRMALARI YAPILMIŞTIR.
10. Tarafımızca ruhsatlandırılan tüm tıbbi ürünlerin, pasif ve aktif farmakovijilans verileri üzerinden pazar sonrası takipleri yapılarak kayıt altına alınmakta ve global ölçekte paylaşılmaktadır.' TİTCK YİNE KONUYU SAPTIRMAKTA! SORULAN SORU FARMAKOVİLİLANS BULGULARI DEĞİL. DAHA YENİ PİYASAYA ÇIKMIŞ İLACIN HANGİ FARMAKOVİJİLANS BİLGİSİ OLACAK? BIRAKIN APRANAKSK PLUS'I, NAPROKSEN İÇİN ELİNİZDE KAÇ YAN ETKİ BİLDİRİMİ VAR VE BU İLAÇLAR SON 5 SENEDE KAÇ MİLYON KUTU KULLANILMIŞTIR? BU KOMBİNASYONUN FARMAKOKİNETİĞİ BİLİNMEKTEMİDİR? BU KOMBİNASYONLARIN AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİNİN TEK BAŞINA NAPROKSEN, DİKLOFENAK VEYA KODEİNDEN ÜSTÜN OLDUĞU TÜRKİYEDE GÖSTERİLMİŞMİDİR?
11. 'Naproksen sodyum ve kodein fosfat kombinasyonu üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre farklı yolaklar üzerinden etki gösteren bileşiklerin kombinasyonlarının inatçı ağrı tedavisinde daha etkin olduğu ve ayrıca tekrarlanan doza ihtiyaç duyulmaması gibi sebepler göz önüne alındığında yan etki profilinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.' BU BİLGİ DOĞRU DEĞİLDİR. TEKRARLANAN DOZA İHTİYAÇ YOK İSE NEDEN BAŞ AĞRISI VS ENDİKASYONLAR KONULMUŞTUR. DAHA ÖNEMLİSİ BU KOMBİNASYONUN TEK BAŞINA NAPROKSEN VE TEK BAŞINA KODEİNDEN DAHA ÜSTÜN OLDUĞU BU MĞSTAHZAR İLE GÖSTERİLMEMİŞTİR. YANİ BU MÜSTAHZARLARIN AĞRI KESİCİ ETKENLİKLERİ TÜRKİYEDE TEST EDİLMEMİŞTİR. BUNUN YANINDA NAPROKSEN KODEİN KOMBİNASYONUN VEYA DİKLOFENAK KODEİN KOMBİNASYONUNUN YAN ETKİ PROFİLİNİN TEK TEK DİKLOFENAK, NAPROKSEN VEYA KODEİNE GÖRE DAHA DÜŞÜK OLDUĞU DÜNYADA GÖSTERİLEMEMİŞ, YANLIZ TİTCK YETKİLİLERİNCE SÖYLENMİŞTİR!!!. EĞER ELLERİNDE BU KONUDA BİR YAYIN VAR İSE BUNU KAMU OYU İLE PAYLAŞMAK ZORUNDADIRLAR.
12. 'Parasetamol, aspirin veya bir NSAID ilacın zayıf bir opioid bileşik ile kullanımı WHO tarafından ağrının ikinci basamak tedavisinde önerilen iyi tanımlanmış bir kullanımdır.' DENİLEREK KAMUOYU, DOKTORLAR, HASTALAR VE ECZACILAR KANDIRILMAKTADIR. DSÖ KANSER AĞRILARI DIŞINDA İKİNCİ BASAMAK AĞRI TEDAVİSİ TANIMLAMAMIŞTIR. BİZ DE BU YÜZDEN BU KOMBİNASYONU KANSER AĞRILARININ 2. BASAMAK TEDAVİSİ İÇİN ÖNERMİŞTİR. ,    GİBİ DSÖ YAYINLARINDAN ANLAŞILACAĞI ÜZERE DSÖ OPİYAT VE KODEİNİ YANLIZ KANSER AĞRILARININ TEDAVİSİNDE İKİNCİ BASAMAK İÇİN TAVSİYE ETMİŞTİR. BAŞ AĞRISI, ROMATİZMAL AĞRILAR GİBİ KRONİK AĞRILARDA KODEİN VE DİĞER OPİYATLAR KULLANILAMAZ. OPİYATLAR AKUT AĞRILAR İÇİN KISA SÜRELİ UYGULAMALAR İÇİN UYGUNDUR. KODEİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU KOMİTESİNE GÖRE İPTİLA YAPICI BİR İLAÇTIR. TÜRKİYEDE DE 30 MG ÜSTÜ DOZLAR YEŞİL REÇETEYE TABİDİR.
TİTCK BASIN BÜLTENİ: 
"Test edilmemiş ilacı hastaya satıyorlar" iddialı haber hakkında açıklama
BASIN AÇIKLAMASI 17.09.2014
Bugün medyadaki “Test edilmemiş ilacı hastaya satıyorlar” başlıklı haberde yer alan ilacın mevzuata aykırı olarak, ilgili çalışmalar yapılmadan ruhsatlandırıldığı iddiası gerçeği yansıtmadığından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.
Bakanlığımız tıbbi ürünleri güvenlik, etkinlik ve kalite profillerinin bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ışığında ruhsatlandırmaktadır. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ruhsatlandırılmış tüm tıbbi ürünlerin piyasa kullanım takiplerini yaparak kayıt altına almakta ve global ölçekte paylaşmaktadır. Söz konusu ilaca ilişkin Bakanlığımıza hiçbir yan etki bildirilmemiştir.
Naproksen sodyum, dünya ilaç piyasasında yaklaşık 35 yıldır yer alan ve bu süre boyunca hasta güvenliği esas alınarak belirli dönemlerde yan etki profilleri ve yarar/risk dengesi çalışılan bir bileşiktir.
Söz konusu molekül haberde iddia edilen bağımlılık ve diğer olası yan etkileri Bakanlığımızca yayımlanan sağlık profesyonelleri için kısa ürün bilgileri ve hastalarımıza yönelik ilaç kutu içeriğinde bulunan kullanma talimatlarında detaylı olarak belirtilmiştir. Bununla beraber ilgili molekülü içeren tıbbi ürünlerin satışı hekim tavsiyesi ile yani reçeteli ve kontrole tabi ürünlerin satış prosedürü çerçevesindedir.
Dünya Sağlık Örgütü de benzer etkin maddeleri içeren ilaçların kullanımı konusunda daha dikkatli olunması ve reçeteli kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan “WHO Model List of Essential Medicines-18th list-Nisan 2013”te kodein fosfat 30 mg dozda analjezik olarak kullanılabilecek bileşikler arasında yer almıştır.
Ayrıca naproksen sodyum ve kodein fosfat kombinasyonu üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre inatçı ağrı tedavisinde daha etkin olduğu ve tekrarlanan doza ihtiyaç duyulmaması gibi sebepler göz önüne alındığında yan etki profilinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Hastalarımızın bu grup ilaçları reçete ile mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde Kısa Ürün Bilgisidoğrultusunda kullanması önem arz etmektedir.
Kamuoyunu bilgilendirmesi için ilgilerinize sunulur.
TİTCK BASIN BÜLTENİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ.
1. 'Bakanlığımız tıbbi ürünleri güvenlik, etkinlik ve kalite profillerinin bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ışığında ruhsatlandırmaktadır.'… TİTCK BASIN BÜLTENİNDE DE KONUYU ÇARPTIRMAKTA VE DOĞRU BİLGİ VERMEMEKTEDİR. BAHSE KONU İLAÇLAR NAPROKSEN SODYUM+KODEİN FOSFAT VE DİKLOFENAK+ KODEİN FOSFATTIR.EĞER SAĞLIK BAKANLIĞININ ELİNDE BU İKİ KOMBİNASYON İÇİN HERHANGİ BİR FARMAKOKİNETİK, KLİNİK, BİYOYARARLANIM VEYA BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI VAR İSE BUNU HEMEN AÇIKLAMALIDIR. BU İLAÇLARIN TİTCK TARAFINDAN ONAYLANAN ÜRÜN BİLGİLERİNDEKİ FARMAKOKİNETİK BİLGİLER NAPROKN, DİKLOFENAK VE KODEİNDEN COPY-PASTE OLARAK YAZILMIŞTIR.TİTCK'NUN TÜM ANLATTIKLARI TEK BAŞINA NAPROKSEN SODYUM, TEK BAŞINA KODEİN FOSFAT VE TEK BAŞINA DİKLOFENAK İLE İLGİLİDİR. KOMBİNASYON İÇİN HERHANGİ BİR BİLGİ YOKTUR! KODEİN MİDE BOŞALMA ZAMANINI SAATLERCE UZATIR. BU DURUMDA DİĞER İLAÇLARIN KİNETİĞİ NASIL ETKİLENMEKTE? ((Murphy DB, Sutton JA, Prescott LF, Murphy MB: Opioid-induced delay in gastric emptying: A peripheral mechanism in humans. Anesthesiology 87:765-770, 1997; Crighton IM, Martin PH, Hobbs GJ, et al: A comparison of the effects of intravenous tramadol, codeine, and morphine on gastric emptying in human volunteers. Anesth Analg 87:445-449, 1998; Wu SD, Zhang ZH, Jin JZ, et al: Effects of narcotic analgesic drugs on human Oddi's sphincter motility. World J Gastroenterol 10:2901-2904, 2004)
2. 'Söz konusu molekül haberde iddia edilen bağımlılık ve diğer olası yan etkileri Bakanlığımızca yayımlanan sağlık profesyonelleri için kısa ürün bilgileri ve hastalarımıza yönelik ilaç kutu içeriğinde bulunan kullanma talimatlarında detaylı olarak belirtilmiştir.'… ÖNCELİKLE İLACIN KISA ÜRÜN BİLGİSİNDE ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLERİ BÖLÜMÜNDE KODEİN İLE İLGİLİ TEK BİR KELİME YOKTUR. BU BÖLÜMDE KODEİNİN BAĞIMLILIK (İPTİLA) YAPTIĞI VE SOLUNUMU BASKILADIĞI MUTLAK SURETTE GÖSTERİLMELİYDİ. KISA ÜRÜN BİLGİSİ APRANAX KUB'UNDAN COPY-PASTE EDİLMİŞTİR, KOMBİNASYONA AİT HERHANGİ BİR BİLGİ YOKTUR. FDA DÖKÜMANLARINA BİLE BAKILSAYDI KODEİNİN HIZLI METABOLİZE EDENLERDE ÖLÜM VE SOLUNUM DURMASINA SEBEP OLDUĞU GÖRÜLÜR VE BU KARA KUTU OLARAK PROSPEKTÜSE KONULURDU (Judith A. Racoosin, MD, MPH Deputy Director for Safety Division of Anesthesia, Death and Respiratory arrest related to ultra-rapid metabolism of codeine to morphine., ).
3. Kodein ile ilgili kısa ürün bilgisinde 'Kodein morfin tipi ilaç bağımlılığı yapabilir. Özellikle uzun süreli kodein kullanımı sonrası oluşabilecek bağımlılık ilaç kesilmesini takiben yorgunluk, sinirlilik gibi bulgular şeklinde ortaya çıkabilir' denmektedir…. BUNU YAZANLAR VE ONAYLAYANLAR KASITLI DEĞİLLERSE, BU KONUDA CAHİLDİRLER VE KODEİN ABSTİNES (KESİLME) BULGULARINI BİLMEMEKTEDİRLER. KODEİN KESİLME BELİRTİLERİNİN MORFİN KESİLME BELİRTİLERİNDEN FARKI YOKTUR. BU KLASİK FARMAKOLOJİ DERS KİTABI BİLGİSİDİR.FDA' E GÖRE, TEKRARLANAN DOZLARDA KODEİN MORFİN TİPİ BAĞIMLILIK YAPAR. PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK, FİZİK BAĞIMLILIK VE TOLERANS GELİŞİR ().
4. KUB da 'Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tesbit ediedilememiştir' denilmektedir. BUNU YAZAN VE BUNU KABUL EDEN KİŞİLERİN KODEİN HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİLERİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMAKYADIR. KODEİN KULLANAN KİŞİLERİN %8 KADARI İLACI CYP2D6 İLE YAVAŞ METABOLİZE EDERLER VE KODEİNDEN MORFİN YAPIMI YAVAŞLAYACAĞI İÇİN KODEİNİN AĞRI KESİCİ ETKİSİ KAYBOLUR. ( Mikus G ve ark., Effect of codeine on gastrointestinal motility in relation to CYP2D6 phenotype Clin Pharmacol Ther. 1997 Apr;61(4):459-66; Oncol Nurs Forum. 2013 Jul;40(4):322-4. Pharmacogenomics: why standard codeine doses can have serious toxicities or no therapeutic effect).
5. 'Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan “WHO Model List of Essential Medicines-18th list-Nisan 2013”te kodein fosfat 30 mg dozda analjezik olarak kullanılabilecek bileşikler arasında yer almıştır' denmektedir. TİTCK YETKILILERI HERHALDE TEMEL ILAÇ LISTESINI ANLAYAMAMIŞLAR!!. BU SAYFAYA OKUYUCULAR:http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/18th_EML_Final_web_8Jul13ADRESİNDEN KOLAYLIKLA ERİŞEBİLİRLER. BU LİSTEDE KODEİNİN HEMEN ALTINDA MORFIN DE YER ALMAKTADIR AMA MAALESEF(!) NAPROKSEN BU LİSTEDE YOKTUR. BU LİSTE ADI ÜZERİNDE MODEL LİSTEDİR. İŞINİZE GELDIĞİ ZAMAN BUNA SIĞINIP KODEİN LİSTEDE DİYECEKSİNİZ AMA LİSTEDE OLMAYAN NAPROKSENDEN BAHSETMİYECEKSİNİZ. SAYIN TİTCK BAŞKANI BU LİSTEDE NAPROKSEN+KODEİN KOMBİNASYONU VAR MI? VEYA DÜNYADA BAŞKA BİR ÜLKEDE NAPROKSEN+KODEİN KOMBİNASYONU BİR ÜRÜN VAR MI? KAFALARI KARIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN BUNA CEVAP VERİN!!!
6. 'Ayrıca naproksen sodyum ve kodein fosfat kombinasyonu üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre inatçı ağrı tedavisinde daha etkin olduğu ve tekrarlanan doza ihtiyaç duyulmaması gibi sebepler göz önüne alındığında yan etki profilinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.'… BU İFADE TAMAMEN YANLIŞTIR VE TİTCK BİR İLACI KORUMAK İÇİN GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNMAKTAN ÇEKİNMEMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR DÜNYADA NAPROKSEN+KODEİN İHTİVA EDEN TEK BİR ÜRÜN YOKTUR! YAPILAN 2 KÜÇÜK ÇALIŞMADA HASTALARA AYRI AYRI KODEİN VE NAPROKSEN VERİLMİŞTİR. MAALESEF TİTCK HER NE SEBEPLE İSE BU MAKALELERİ ANLAMAMIŞ VE YANLIŞ YORUMLAMIŞTIR. BU ÇALIŞMALARDAN BİR TANESİ 'Forbes JA ve ark., Analgesic effect of naproxen sodium, codeine, a naproxen-codeine combination and aspirin on the postoperative pain of oral surgery. Pharmacotherapy. 1986 Sep-Oct;6(5):211-8.). BU ARAŞTIRMADA ORAL CERRAHİDEN SONRA AĞRISI OLAN TOPLAM 198 HASTA BEŞ GRUBA AYRILMIŞTIR. YANİ HER GRUPTA 20 HASTA!. BUNLARA TEK DOZ 550 MG NAPROKSEN SODYUM, 60 MG KODEİN SÜLFAT, 550 MG NAPROKSEN SODYUM+60 MG KODEİN SÜLFAT (AYRI AYRI TABLET ŞEKLİNDE), 650 MG ASPİRİN VE PLASEBO VERİLMİŞTİR. BU ÇALIŞMADA YÜKSEK DOZ KODEİN KULLANILMIŞ VE ANCAK O ZAMAN ANALJEZİK ETKİNİ ADDİTİF OLDUĞU GÖSTERİLMİŞTİR. 30 MG KODEİNİN NAPROKSENİN ANALJEZİK ETKİSİNİ ARTIRDIĞINA DAİR BİR BULGU YOKTUR. HELE HELE TEKRARLANAN DOZA İHTİYAÇ OLMADIĞINA DAİR BİR BULGU DA YOKTUR. HASTALARIN 12 SAAT SÜRE İLE AĞRILARI ÖLÇÜLMÜŞTÜR. KODEİN VE NAPROKSENİN BERABER KULLANILDIĞINDA YAN ETKİ PROFİLİNİN DAHA DÜŞÜK OLMASI İDDİASINA TIP-ECZACILIK MENSUBU OLMAYANLAR BİLE GÜLERLER. BU MAKALEDE 'No more patients experienced adverse effects with aspirin or naproxen than with placebo, but significantly more patients receiving the codeine-containing treatments experienced adverse effects than those receiving aspirin and naproxen' DENİLMEKTE. TÜRKÇESİ KODEİN İHTİVA EDEN İLAÇ ALAN HASTALAR, NAPROKSEN VE ASPİRİNE NAZARAN ANLAMLI OLARAK DAHA FAZLA YAN ETKİYE MARUZ KALMIŞLARDIR. TİTCK BİLİNÇLİ OLARAK KAMUOYUNU YANILTMIŞTIR. BU KONUDAKİ DİĞER BİR ÇALIŞMA Stacher G ve arkaşlarının 'Effects of a combination of oral naproxen sodium and codeine on experimentally induced pain. Eur J Clin Pharmacol. 1982;21(6):485-90'. BU ELEKTRİKLE MEYDANA GETİRİLEN DENEYSEL AĞRIDA DA 32 DENEK KULLANILMIŞ VE KİŞİLERE 550 MG NAPROKSEN SODYUM+60 MG KODEİN FOSFAT, 550 MG NAPROKSEN SODYUM, 60 MG KODEİN FOSFAT VE PLASEBO VERİLMİŞ VE KOMBİNASYONUN TEK TEK İLAÇLARA NAZARAN DAHA ETKİLİ OLDUĞU GÖSTERİLMİŞ. BU BİR KLİNİK ARAŞTIRMA OLMADIĞI GİBİ KULLANILAN KODEİN DOZU DA APRANAX PLUSTAKİ DOZUN İKİ MİSLİDİR.
ABDİ BİBRAHİM İLAÇ FİRMASININ BUGÜN GAZETESİNE VERDİĞİ CEVABIN İRDELENMESİ
İstanbul, 13.03.2014
Sayın Sonay,
Apranax Plus adlı ürünümüz ile ilgili sorularınızı içeren mailiniz bize ulaşmıştır.
Apranax Plus Film Tablet adlı ürünümüz, 550 mg Naproksen Sodyum ve 30 mg Kodein Fosfat içeren kombine bir üründür. İçeriğindeki her iki etkin maddede çok uzun yıllardır (Naproksen Sodyum ilk olarak 1979 yılında İsviçre'de, Kodein Fosfat ise 1901 yılında Almanya'da ruhsatlandırılmıştır) farmakolojik tedavide ağrı kesici ve enflamasyon giderici olarak kullanılmaktadır. Uzun yıllardır kullanılmalarına bağlı olarak her iki molekülün de farmakolojik etkileri, güvenilirlik profilleri son derece açık bir şekilde bilinmektedir.
Özellikle ağrı kesicilerin tek başına etkili olamadığı şiddetli ağrılarda bu tür analjezik kombinasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde “ibuprofen + Kodein Fosfat”, “Parasetamol + Kodein Fosfat” gibi kombinasyonlar da kullanılmaktadır.
Nitekim Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel danışma komisyonlarından birisi olan ''Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Danışma Komisyonu'' 11 Nisan 2005 tarihinde bir karar alarak ; Naproksen sodyum ile Kodein fosfat ve Parasetamol ile Kodein fosfat kombinasyonlarının ruhsatlandırılmasına karar vermiştir. Bu kararın Bakanlıkça tüm sektöre duyurulmasının ardından şirketimiz bu kombinasyonu geliştirmiş ve 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” nin 9. Madde birinci fıkrasının (a/2) bendi doğrultusunda gerekli tüm bilgi, belge ve çalışmaları içeren bir dosya ile Sağlık Bakanlığına ruhsat müracaatını yapmıştır. Bakanlıkça tüm inceleme ve analizlerinin tamamlanmasını müteakip Apranax Plus Film Tablet adlı ürünümüz 11 Kasım 2010 tarih ve 226/84 numara ile Sağlık Bakanlığından ruhsatını almıştır. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na geri ödeme listesine giriş başvurusu yapılmış ve ilgili kurum tarafından Ağustos 2012 tarihinde geri ödeme listesine kabul edilmiş ve bilahare hastaların kullanımına sunulmuştur.
Naproksen sodyum ve kodein kombinasyonu ile yapılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde;
1. Stacher ve arkadaşlarının yaptığı ve 32 sağlıklı gönüllünün değerlendirildiği çalışmada deneysel olarak ağrı oluşturulmasını takiben naproksen sodyum+kodein kombinasyonunun tek başına kullanılan naproksen sodyum veya kodeine göre read analjezik etki sağladığı gösterilmiştir (1).
2. Forbes ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada oral cerrahi uygulanan 198 hasta 5 gruba ayrılarak incelenmiştir. Bu gruplar sırasıyla naproksen sodyum, kodein, naproksen sodyum+kodein, aspirin veya plasebo almışlardır. Çalışmanın sonunda naproksen sodyum+kodein kombinasyonu ile read etki sağlandığı gösterilmiş ve tek başına kullanılan naproksene göre tüm değerlendirme parametrelerinde read düzelme gözlenmiştir (2)
Bu sonuçlar naproksen sodyum+kodein içeren kombinasyonların kılavuzlarda da yer almasını sağlamıştır. Amerikan Ağrı Derneği ve Amerikan Hekimler Derneğinin yayınladığı kılavuzda Şiddetli bel ağrısı olan hastaların kodein gibi opioid ilaçlarla naproksen gibi nonteroidal antienflamatuar ilaçların birlikte kullanılmasını önermiştir (3). Kılavuz bilgileri tüm hekimlerin takip ettiği ve tedavilerini bunlara göre düzenlediği referans dökümanlardır. Tüm hekimler tedavilerini kılavuz bilgilerine göre yapmaktadır.
Konuyu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Dr. Murat Yaycı Ecz.M.Vedat Eğilmez
Medikal Direktör Ruhsatlandırma Direktörü
Referanslar:
1.Stacher G et al. Eur J Clin Pharmacol.1982;21:485-90
2. Forbes AJ ve ark. Pharmacotherapy.1986;6 (5):211-218
3. Chou R et al. Ann Intern Med.2007;147:478-491

İndirilebilir Dosyalar