Ne Zaman Akıllanacağız?

klinik farmakoloji dosyası
Acı İlaç

Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olurmuş!... Biz testi kırılmadan olacakları söylüyoruz ama bunları dinleyen bir yetkili bulamıyoruz.

Yan sütunlarda açıklandığı gibi referans fiyat uygulamasından sonra emekli sandığı ilaç harcamaları arttı. Biz bunun böyle olacağını daha önceden yazmıştık.

Sebep? Firmalar ortalama fiyata girmeyen, yani jeneriği olmayan ilaçlarını doktorlara yazdırmaya başladılar. Bunun ispatı çok basit. Son üç aydaki reçetelere bakarsanız hangi ilaçların son üç ayda ne kadar arttığını görebilirsiniz. Tasarruf edelim derken harcamaları daha da artırdınız.

Defalarca yazdığımız gibi ilaç fiyatları ile oynamak, referans fiyat vs tek başına tasarruf sağlayamaz ve dünyanın hiç bir ülkesinde de sağlamamıştır. Avrupa’da referans fiyat sistemine geçen ilk ülke olan Almanya’da da benzer olaylar olmuş ve ilaç harcamaları %13 civarında artmıştır.

Bunun üzerine Almanya refarans fiyat + pratisyen hekim ilaç bütçesine geçememiş ve geri ödeme listelerini yenilemiştir. Siz bir taraftan benzerlerine hiçbir üstünlüğü olmayan ilaçların tümünü ödeyeceksiniz, diğer taraftan hükümeti ve bakanlarını tasarruf yapıyorum diye kandıracaksınız. Yandaki sütunda Danimarka’nın COX-2 inhibitörlerinin geri ödemesini durdurduğu yazılı. Herhalde Danimarkalı’lar bu işi bizim kadar iyi bilmiyor?! Veya aptallar?! Yalnız Danimarka mı?

Sayın yetkililer Avrupa’da hangi ülkeler CELEBREX’in tümünü ödüyor, hangi ülkeler % ne kadarını ödüyor, hangi ülkeler hiç ödemiyor? Ortalama fiyattan sonra bu ilacın satışı ne kadar arttı, hiç baktınız mı? Kafanızı kuma sokup veya başka (!) nedenlerle bu fakir ülkenin milyonlarca dolarını bundan onlarca defa daha ucuz ilaç varken bu tip ilaçlara yedirirseniz bir gün bunun hesabını vermek zorunda kalabilirsiniz.

Bütün bunlardan ders alacağınıza kendi ülkesinde bile ruhsat alamamış yeni COX-2 inhibitörlerine ruhsat veriyoruz. Bu ilaçlarında yakından takipçisi olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın! Valdekoksib (BEXTRA) ve etorikoksib (ARCOXIA) hangi endikasyonlarla ruhsat alacak? Bu ilaçlarla ilgili olarak FDA ve EMEA kararları göz önüne alınıyor mu? Geri ödemeleri olacak mı?

Yine yan sütunlarda görebileceğiniz gibi EMEA nimesulidin etkenlik ve emniyetini uygun görerek ilacı akladı. Yasak kararı aldığında kıraldan fazla kıralcı bir tutumla ruhsatını askıya alan Sağlık Bakanlığı’mız neden ayni hızla ruhsatı askıdan indirmiyor? Acaba bunda da bizlerin bilmediği başka etkenler mi var?

Bu arada son yapılan çalışmalarda nimesulidden çok read karaciğer hasarına sebep olan flurbiprofen içeren ilaçlar için Bakanlığın bir girişimi var mı?

 

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

A.Ü  Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD öğretim üyesi,

Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı

Fax: 0 312 311 64 95

[email protected]