Eller Gider Aya......

klinik farmakoloji dosyası
Acı İlaç

Son ilaç kararnamesini çıkartanları ve hazırlayanları candan tebrik etmek lazım. Bu sayede herkesin saçı önüne döküldü ve kelleri görüldü. Vatan millet edebiyatı yapanların neyin peşinde oldukları anlaşıldı!.. Kararname çıkmasa halen herkese ne kadar halkın sağlığını düşündüklerini yutturuyor olacaklardı.....

Son günlerin en büyük sloganı (!) “"Sağlıktan tasarruf olmaz!". .. Kim sağlıktan tasarruf istemiş?  Bu demogojiyi yapanlar ya cahiller veya kasıtlı olarak ortalığı karıştırıyorlar.

Kimse sağlıkta tasarruftan bahsetmiyor. Bahsedilen “sağlık harcamalarında tasarruf”. Sağlık harcamalarında bal gibi tasarruf olur!...Her başı ağrıyana MR çektireceksiniz ve sonra sağlıktan tasarruf edilmez diyerek sömürü yapacaksınız…

10 kuruşluk Aspirin’le tedavi edeceğiniz ağrı için 25 liralık “adı malum!” analjeziği yazacaksınız veya hastalara elden vereceksiniz, sonra da sağlıktan tasarruf edilmez diye yaygaraya başlayacaksınız…Mal fazlaları, reçete başına elden ödenen paralar gidiyor, kongre adı altındaki yaz tatilleri gidiyor…buna da alışırsınız!

TEB başkanı basın bildirisi yayınlayacak ve “Bu Genelge ile, yaşlı, hamile ve çocuklarda vitamin kullanımına son verilmiştir. Kamunun ödeyeceği bir tek vitamin dahi listede yer almamaktadır”  diyerek kamuoyunu yanıltacak. TEB başkanı herhalde başka bir listeye bakmış!

Bakın Sağlığın Sesi’nin İEO genel sekreteri ile yaptığı söyleşide söylenenlere:

sagligin sesi: Geri ödeme listesinden çıkartılan ilaçlar konusunda bilimsel kurulun da onayı olduğu açıklandı, bu konuda ne diyeceksiniz?

Ecz. Semih Güngör : Bilimsel kurulun bilimselliği tartışılır.

sagliginsesi: Konuyu biraz açar mısınız?

Ecz. Semih Güngör :İlaçların suda eriyen efervesan dozları tablet olanlarından daha pahalı. Ama bu formlar daha çabuk kana karıştığı, etken maddesinin daha uzun süre kanda kaldığı için hekim tarafından tercih edilip reçeteye yazılabilir.”

Sayın genel sekreter bilimsel komisyonu tartışırken önce kendi bilimselliğine dikkat etmeli. Bizim elimizdeki bilgilere göre, daha henüz effervesan tabletlerin etken maddelerinin kanda daha uzun süre kaldığını ispatlayan olmadı!!!...Ama referanslarını çok merak ediyoruz..Bu konuda gerek Sağlık Bakanlığı bilimsel komisyonları ve gerekse geri ödeme kurumu komisyonlarını tebrik etmek gerekir.

Tek tek ilaçlar her zaman tartışılabilir, burada tartışılan ilaç değil sistemdir. En azından Sağlık Bakanlığı bilimsel komisyonları efervesan tabletlerdeki etken maddelerin kanda daha uzun süre kalmadığını, sayın genel sekreterden daha iyi biliyor!!!...

En iyisi mahkeme kararı ile bu kararnameyi durdurmak!. Eskiden yapıldığı gibi bu oyun tekrar oynansın ki bu sefer gerekli kanuni değişiklikler ve bu arada OTC yasası biran önce çıksın. Aksi takdirde her uygulamada hortumları kesilenler kıyamet koparacak…

Hukuki boşluk olursa komplo teorileri üretilmeye devam edilecektir. Yok efendim ilaçlar marketlere taşınacakmış, eczaneler iş yapamayacakmış. Kim söyledi bunları?

OTC kanunu ile ilaçların eczane dışına çıkışı kesin olarak önlenebilir. Şu anda vitaminler nerede satılıyor??? Neden kimse her gün televizyonlarda tedavi adı altında yapılan şarlatanlıklarla uğraşmıyor. Halkın sağlığını koruyanlar nerede??? Sayın Uğur Dündar ve ekibi olmasaydı “güzellik enstitüleri” ile uğraşan çıkacak mıydı?

AEO sağlıkta tasarrufun yapılabileceğini ve bunun koruyucu sağlık hizmetlerini artırmakla yapılabileceğini söyleyerek çok doğru bir yaklaşım sergiliyor ama son kararname ile yapılan 200 milyondolarlık tasarrufun elle tutulur bir meblağ olmadığını söyleyerek yanılgıya düşüyor. Acaba Baku-Ceyhanboru hattından senede kaç milyon dolar gelir bekliyoruz ve bayram ilan ediyoruz???

Türk Tabibleri Birliği reddi miras mı yapıyor?...  “Türk Tabibleri Birliği Türkiye için temel ilaç listesi” halen “http://www.ttb.org.tr/eweb/ilac/ttb_temel_ilac_listesi.rtf “  sayfasında duruyor. Bakın o zamanın yöneticileri çok doğru olarak neler demişler:

Temel İlkeler"e dayalı bir "Temel İlaçlar ve Jenerik Adlı İlaç" uygulamasının yaşama geçirilmesi, toplum sağlığı açısından bir gereklilik olmuştur. Temel İlaçlar, "toplumun çoğunluğunun sağlık gereksinimleri için en gerekli olan; dolayısıyla, her zaman, yeterli miktarda ve uygun doz formlarında bulunması gereken ilaçlar" olarak tanımlanmaktadır. Temel ilaçların seçimi bir süreçtir ve halk sağlığının değişen önceliklerini, toplumdaki hastalıkların durumunu; ek olarak, ilaçlarla ilgili bilgilerdeki değişim ve yenilikleri dikkate almalıdır.

Geride bıraktığımız yıl içinde çalışmalarını sürdüren "TTB İlaç Politikaları Çalışma Grubu", Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği "Model İlaç Listesi"ni çeşitli uzman kişilere ve 96 uzmanlık derneğine göndererek kendi alanlarıyla ilgili temel ilaçları belirlemeye katkılarını istemiştir.

Gelen yanıtlar değerlendirmeye alınmış ve Türkiye için "Temel İlaçlar Listesi"nin, ülkemiz koşullarına uyarlanması için düzenlemeler yapılmıştır. Listenin İlaç Politikaları Çalışma Grubu'nun yoğun çalışmaları sonucunda aldığı son biçimi, 4 Kasım 1995'te yapılan 1995 Nusret Fişek Halk Sağlığı Değerlendirme Günleri kapsamında toplanan "Türkiye İçin Temel İlaçlarÇalışma Grubu'nda katılımcılara sunulmuş, genel olarak uygun görülmüştür.

Doç.Dr.Özen Aşut
TTB Merkez Konseyi Başkanı”      

-Sosyal güvenlik kuruluşları, ilaç bedellerinin geri ödeme politikalarını saptarken, bu listeyi indikatör olarak kullanabilir.”

O listeden size birkaç örnek!!!! Nusret Hoca’nın ruhu şad olsun..

2.Analjezikler, Antipiretikler, Nonsteroid Antienflamatuvar İlaçlar ve Gut İlaçları

2.1 Non-Opioidler

asetilsalisilik asid,  alopurinol (4), kolşisin (7), *ibuprofen, *indometasin, *piroksikam, *diklofenak, parasetamol                    

6.2.Antibakteryaller

6.2.1 Penisilinler

*amoksisilin (4), ampisilin (4), benzatin benzilpenisilin  , benzilpenisilin, *kloksasilin, floksasilin, amoksisilin + klavulanik asit(4), ampisilin + sulbaktam(4), fenoksimetil penisilin, *piperasilin (2), prokain benzilpenisilin      

6.2.2 Öbür Antibakteryeller

*kloramfenikol (7), *doksisiklin, *eritromisin, *gentamisin(2,4,7), *metronidazol, *sulfametoksazol + trimetoprim(4)      

Tamamlayıcı İlaçlar

kloramfenikol (C), *florokinolon grubu(B), klindamisin(B), nalidiksik asid(B), nitrofurantoin(B)(4,7), metenamin(B)           

Temel listedeki antibakteriyellere dirençli spesifik infeksiyonlar için ek antimikrobiyallerin gereksinimi ve kullanımı, DSÖ Teknik Rapor Serisi, No:825(1992) 6. bölümünde ve aynı seri, No.850(1995) 6. bölümünde tartışılmıştır. Bu yedek antimikrobiyallerin örnekleri sefalosporinler ve vankomisindir.

12.3 Antihipertansiv İlaçlar

*hidralazin,    *hidroklorotiazid, *nifedipin (10), *propranolol

Tamamlayıcı İlaçlar

atenolol (B), *kaptopril (B), metildopa (B) (7), *sodyumnitroprusid (C) (2,8), *prazosin(B), losertan (C) (2)                           

27. Vitamin ve Mineraller

askorbik asid, *ergokalsiferol, iyot, *nikotinamid, piridoksin, *retinol   , riboflavin,  *sodyum florür, tiamin   

Tamamlayıcı İlaç

kalsiyum glukonat(C)(2, 8)  , kalsiyum laktat(C)(8)     

Not:

1.Yukarıdaki listeyi hazırlayanlardan acaba yaptıkları işin yanlış olduğunu, o zaman bir cahillik ettiklerini söyleyen çıkar mı?

2.Altını çizerek tekrar söylüyoruz:

a.SAĞLIKTAN DEĞİL AMA SAĞLIK HARCAMALARINDAN TASARRUF YAPILIR

b.ÖNCE HERKESE EŞİT SAĞLIK

c.UCUZ İLAÇ DEĞİL UCUZ TEDAVİ 

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay
Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı ve EACPT Onursal Başkanı
E – posta : [email protected]