Akıllıyı Arkada Tutma, Akılsızı Kılavuz Etme…

klinik farmakoloji dosyası
Acı İlaç

Son günlerde patlayan türban sorunu ülkenin tüm sorunlarının önüne geçti. Ne ilaç soygunu, ne ilaç hortumlaması kaldı, diğer konular gibi hepsi unutuldu.. Kurt puslu havayı severmiş.. Devletin malı deniz, yemeyen domuz…

Bütün uyarılarılara rağmen halen etkisi belli olmayan, zararlı ve ölümcül ilaçlar devlet eliyle hortumlanıyor ve yetkililer halkı koruyacağına ilaç firmalarını koruma yarışında. Bütün bunları bilimsel verilere dayanarak yaptıklarını söylüyorlar ama çevirdikleri filimsel verilerden hiç bahsetmiyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde geri ödemesi olmayan ilaçlar Türkiye’de cömertçe ödeniyor ve hastalar hastane kapılarında perişan oluyorlar.

Yan sütunlarda dünyada ve Türkiye’de olan yolsuzluk ve ahlaksızlıkları okuyorsunuz. Türkiyedeki yetkililerden tek kelime açıklama yok. Nasıl olsa bakanlar bile “BAHŞİŞ”in rüşvet (suç) olmadığını açıkladılar.

Acaba ilaç işinde de bahşiş var mı? Varsa bahşiş tarifelerini açıklasalarda hepimiz rahatlasak. Rayiç bilinirse, hiç olmaz ise bazıları fazla bahşiş vermekten kurtulur!!!. Balık kokarsa tuzlarsınız, tuz kokarsa ne yaparsınız???

Büyük firmaların Türkiye dışındaki kirli çamaşırlarını da zaman zaman bu sütunlarda sizlere sunduk. Bilimsel sahterkarlıklarının yanında yaptıkları soygunlarıda bulabildiğimiz kadar açıkladık.  Türkiye ile batı ülkeleri arasındaki tek fark, Türkiye’de yapanların yanına kar kalması, yapmayanların enayi kabul edilmesi, ABD ve Avrupa’da ise sahtekarlığın ve hırsızlığın yapanın yanına kar kalmaması ve cezasını çekmesi (bahşiş olmadığı için!)…

Bakın bu hafta ABD, UTAH eyaleti Aventis firması hakkında sosyal sigorta kurumunu illegal olarak ilaç fiyatlarını yüksek göstererek dolandırmaktan dava açtı. Firma suçunu kabul ederek 22.7 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İş bununla kalmadı “U.S. Department of Justice and National Association of Medical Fraud Control Unit – ABD Adalet Bakanlığı ve Ulusal Tıbbi Sahtekarlık Kontrol Ünitesi” Aventis hakkında Anzamet adlı ilacı hakkında da tahkikat başlattı… Başka ülkelerde işler böyle yürüyor!!!

Senelerdir SSRI grubu antidepressanların yan etki ve etkisizliklerini anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Bu grup ilaçlardan nasiplenen ilaç firmaları, bürokrat ve satılık-kiralık akademisyenler kös dinledi. 

Bu grup ilaçları kullanan hamilerde yanlız kendileri değil bebekleri de risk altındaydı ve bu konu ile onlarca yayın olmasına rağmen Türkiyede hiç bir önlem alınmadı. Bir dönem uzman reçetesine giren bu ilaçlar firma-bürokrat-akademisyen işbirliği ile yaygın kullanıma açıldı, milyonlarca dolar zararın yanında binlerce kişinin zarar görmesine göz yumuldu ve yumulmaya devam ediliyor.

1.      1993 (JAMA): Prozac kullanan hamilelerin %14.8 düşük

2.      1993 (FDA): Gebelik sırasında Prozac kullanan annelerden doğan 17 bebekte konjenital anomali

3.      1993 (Eli Lilly): Prozac kullanan hamilelerde düşük riski %15.9, malformasyon %3.4

4.      1996 (NEJM): Hamileleik sırasında Prozac kullananlarda prematür doğum, düşük vücut ağırlıkşı doğum, acil servise müracaat ve bebeklerde solununum ve yeme zorlukları ilaç kullanmayanlara nazaran anlamlı olarak fazla.

5.      2003 (Harvard çalışması): Hamileleik sırasında Depakin (valproat) kullananlarda doğum hataları ve abnormaliteler 2 mislinden fazla.

6.      2003 (Fin çalışması): Hamilelikleri sırasında SSRI grubu antidepressan kullanan annelerin bebeklerinde nörolojik bozukluklar  anlamlı olarak yüksek.

7.      2003: Avusturalya “Therapeutic Good Administration” hamilelikte SSRI kullanan annelerin bebeklerinde kesilme belirtileri, toksik etkiler (ajitasyon, huzursuzluk, beslenme bozukluğu, uykusuzluk, hipotoni gibi).

8.      2004: FDA SSRI prospektüslerini revize ederek bebeklerde ciddi yan etkiler oluşabileceğini ilave etti

9.      2004: Amerikan Pediyatri Dergisi: SSRI  kullanan annelerin bebeklerinde nörolojik bozukluklar, anormal uyku paterni, kalp ritm bozuklukları için direkt deliller olduğu.

10.  2004: Prescrire International: Gebeliğin son döneminde SSRI kullananların bebeklerinin %20-30’unda, ajitasyon, adele tonusunda değişiklik, solunum problemleri, emme problemleri.

11.  2004: FDA hamilelerde SSRI kullaımına bağlı 19  ciddi yan etki tesbit etti (nöbet, sarılık gibi)

12.  2004: Colombia Üniversitesi araştırıcıları Science da yayınladıkları makalede, gebelik döneminde Pozac’a maruz kalan çocukların beyinlerinde geriye dönüşümsüz hasar ve nöronal gelişimde bozukluk oluştuğunu ve ileri yaşlarda emosyonel bozukluklara sebep olduğu yayınlandı.

13.  2005: Fransız araştırmacılar SSRI lerin direkt olarak erken embroyonik hasara sebep olduğunu yayınladılar.

14.  2005: İspanyol araştırıcılar BMJ ve Lancet’te antidepressanların yenidoğanlarda konvulzyon, irritabilite, anormal ağlama ve tremor gibi bulgularla kendini belli eden kesilme belirtilerine sebp olduğunu ortaya koydu.

15.  2005:  GSK Paxil’in fötusta organ bozukluklarına ve konjenital hasara sebep olduğunu prospektüsüne ekledi.

16.  2005: Danimarkalı araştırmacılargebeliğin ilk 3 ayında SSRI kullanımının tavşan dudak, kardiyak defekt gibi bozuklukları %40-60 oranında artırdığını bildirdiler.

17.  2005: Avusturalya SSRI lerin ve özellikle Paxil’in erken hamileleik döneminde kullanımının konjenital kalp hasarlarına sebep olduğunu bildirdi.

18.   2005: FDA ve GSK Gebeliğin ilk 3 ayında Paxil kullanımının konjenital hasarlara ve kardiyovasküler malformasyonlara ve erken doğuma sebep olabileceğini açıkladı.

19.  2006: Dünya Sağlık Örgütü antidepressan kullanan annelerin bebeklerinde kesilme belirtileri (bağımlılığa bağlı) olduğunu açıkladı.

20.  2006: British Colombia Üniversitesi araştırmacıları Lancette yayınladıkları makalede SSRI kullanan annelerden doğan her 3 bebekten birisinde kesilme belirtisi olduğunu açıkladı.

21.  2006: “The Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine” de SSRI kullanan annelerin bebeklerinde kesilme sendromu oluştuğu bildirildi.

22.  2006. NEJM de gebeliğin 2. Yarısında SSRI kullanan annelerin bebeklerinde akciğer hasarı ve pulmoner hipertansiyon riskinin 6 misli fazla olduğu yayınlandı.

23.  2006: “ American Journal of Obstetrics and Gynecology” de SSRI kullanan annelerin ölü doğum riskinin çok anlamlı olarak yüksek olduğu yayınlandı.

24.  2006: Kanada çalışması: Prematür doğum riski SSRI kullanan annelerde %20 read

25.  2006: FDA ölümcül akciğer bozuklukları için uyarı yayınladı

26.  2006: Danimarkada SSRI lerin bebeklerde doğum hasarlarına sebep olduğu açıklandı.

27.  2007: Alman sağlık otoriteleri (BfArM) gebelik sırasında Paxil kullanımın bebeklerinde kardiyak malformasyona sebep olabileceği konusunda doktorları uyardı.

28.  2007: JAMA da Prozac kullanan annelerin düşük riskinin 2 misli arttığı yayınlandı.

Örnekleri istediğiniz kadar artırabilirsiniz.  Emin olun bunların yetkililer için hiçbir anlamı olmayacaktır. Onlar için firmaların söyledikleri doğrudur, diğerleri uydurmadır. Ne FDA, ne Alman, ne Kanada, ne Avusturalya, ne Danimarka vs. sağlık otoriteleri bunları bilmez, bizimkiler bilir ve geri ödemesi devam eder. Bırakın yan etkileri acaba bu ilaçların etkili  olduğuna dair bir kanıt var mı?...

BAKIN PROZAC TÜRKİYE PROSPEKTÜSÜNDE NE YAZIYOR: “İNSANLARDA GEBELİK SIRASINDA KULLANILAN ÇOK SAYIDAKİ VERİ GEBE VEYA FÖTÜS/YENİDOĞAN ÇOCUĞUN GENEL SAĞLIĞI ÜZERİNDE ADVERS ETKİ VARLIĞINI GÖSTERMEMİŞTİR.” (RxMediaPharm,2008)…. 

TÜRKÇENİZİ SEVSİNLER!... HERHALDE TÜRKLER DİĞER İLAÇLARA OLDUĞU GİBİ BUNLARIN YAN ETKİLERİNE KARŞI DA ŞERBETLİ!!!

İYİ Mİ? HADİ HAYIRLI TRAŞLAR. BÖYLE BAŞA BÖYLE TRAŞ……

Not:

1.) Yetkililer neden yolsuzlukların üzerine gitmiyorlar?  Bir çok doktor hakkında soruştırma açılan “KİRLİ BİLİM DOSYASI” hakkında ne yapıldı?

2.) İlaç firmaları ile çıkar ilişkisi bulunan komisyon üyeleri için herhangi bir önlem alındı mı?

E-posta[email protected]